ارور ماشین لباسشویی سامسونگ


ارور ماشین لباسشویی سامسونگ یا Samsung washing machine error code شامل تعداد زیادی از کدهای خطا می باشد. هر کدام از این کدهای خطا یا ارورها بیانگر وجود مشکل در یک بخش از ماشین لباسشویی سامسونگ می باشد.


ارور nd,5E,SE لباسشویی سامسونگ
ارور 5E که در بسیاری از موارد با حرف SE اشتباه گرفته می شود همراه با ارور nd اشاره به اشکال در تخلیه آب دارد. در این حالت آب نمی تواند از ماشین لباسشویی خارج شود. فیلتر تخلیه آب که در پایین دستگاه قرار دارد را تخلیه کنید. لوله های تخلیه آب در پشت دستگاه را بررسی کنید. اگر تاشدگی وجود داشته باشد آب نمی تواند تخلیه شود. همچنین ممکن است پمپ تخلیه نیز قفل شده باشد.

ارور nd,5E,SE لباسشویی سامسونگ
ارور LO لباسشویی سامسونگ
ارور LO بیانگر این است که دستگاه نمی تواند بعد از 7 بار تلاش، درب ماشین لباسشویی را قفل نماید. این مشکل اغلب زمانی به وجود می آید که سویئچ درب خراب شده باشد. برای حل مشکل بهتر است تکنیسین تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ سویئچ درب را تعویض نماید.

ارور LO لباسشویی سامسونگ
ارور nF,4E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور nF و ارور 4E بیانگر این است که دستگاه مشکل پر شدن آب دارد. به صورت عادی باید در عرض 40 دقیقه کاملا پر شده باشد و در عرض 6 دقیقه هم هیچ آبی کم نشود. در صورتی که مشکی در این زمینه وجود داشته باشد ارور nF یا 4E نمایش داده می شود. دریچه ورودی آب بررسی شود.

ارور nF,4E ماشین لباسشویی سامسونگارور nF,4E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور FL ماشین لباسشویی سامسونگ
ارو FL به مشکل در بسته شدن درب دستگاه اشاره دارد. ارور FL به ما می گوید که در بسته شدن درب دستگاه ایرادی وجود دارد. این ارور برعکس ارور LO می باشد. لازم است سویئچ درب بررسی شود. در صورت وجود مشکل باید تعویض گردد.

ارور LO لباسشویی سامسونگ
ارور LE لباسشویی سامسونگ
ارور LE بیانگر این است که فشار آب کم است. این علت ممکن است به خاطر فشار کم باشد یا اشکال در شلنگ آب باشد. لوله های ورودی آب را بررسی کنید. ممکن است تاشدگی یا پارگی لوله وجود داشته باشد که باعث کم شدن فشار آب شده است.

ارور IE یا 1E لباسشویی سامسونگ
ارور IE یا 1E نشان دهنده خرابی و وجود عیب در سنسور فشار آب دستگاه می باشد. برای حل مشکل دستگاه را از برق جدا کنید. سنسور فشار آب را تعویض کنید. در صورتی که مشکل برطرف نشود ممکن است برد الکترونیکی دستگاه ایراد داشته باشد.

ارور OE لباسشویی سامسونگ
ارور OE نشان دهنده این است که دیگ دستگاه پر از آب شده است. به صورت عادی این مورد نباید انجام شود. ممکن است سنسور تشخیص فشار و سطح آب خراب شده باشد. باید دریچه های ورودی آب نیز بررسی شود.

ارور OE لباسشویی سامسونگ
ارور dC یا UE لباسشویی سامسونگ
ارور dC یا ارور UE به بالانس نبودن یا تراز نبودن سطح مجاز دیگ دستگاه اشاره دارد. اگر لباس های زیادی بیش از حد اندازه نرمال دستگاه در آن قرار دهید ضمن شستن لباس ها ارور dC یا UE نمایش داده می شود. که در این صورت باید حجم لباس ها را کم کنید. هرگز بیش از اندازه تعیین شده لباس در دستگاه قرار ندهید.

ارور DC یا UE نشان می دهد که درام نمی تواند بچرخد. در ضمن دقت کنید که دستگاه به صورت تراز روی زمین باشد. اگر دستگاه تراز نباید این ارور نمایش داده می شود.

برای حل مشکل (البته اگر قابل حل باشد) باید یک برنامه شستشو دیگر انتخاب کنید و دکمه Spin را پشت سر هم فشار دهید.

ارور E2 یا bE2 لباسشویی سامسونگ
ارور E2 یا bE2 اغلب زمانی رخ می دهد که یکی از دکمه های صفحه نمایشگر دستگاه خراب شده باشد و در حالت فشار داده شده گیر کرده باشد. برای حل مشکل باید صفحه جلویی یا پنل جلویی دستگاه باز شود و دکمه از حالت فشار داده شده خارج گردد. پیشنهاد می کنیم اینکار توسط نمایندگی مجاز لباسشویی انجام گیرد.

ارور E2 یا bE2 لباسشویی سامسونگ
ارور DS ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور DS نشان دهنده این است که هنگام بستن درب ماشین لباسشویی، درب به صورت خودکار باز می شود. این ارور زمانی رخ می دهد که سویئچ قفل کننده درب خراب شده باشد. همچنین ممکن است مشکل از برد الکترونیکی اصلی دستگاه نیز باشد.

ارور DS ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور tE یا tE1 لباسشویی سامسونگ
ارور tE یا tE1 نشان دهنده این است که دمای آب یا بسیار بالا است و یا بسیار پایین است. دمای آب در ماشین لباسشویی باید در یک حد مشخص باشد. هرموقع دما از حد مشخص عبور کند ارور tE یا tE1 بر روی نمایشگر نمایش داده می شود. البته ممکن است سنسور تشخیص دما هم خراب شده باشد. ولی به دمای آب بیشتر توجه کنید.

ارور 4C ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور 4C ماشین لباسشویی سامسونگ مربوط به خطای ورودی آب می باشد. یعنی یا آب ضعیف وارد دستگاه می شود. یا اصلا وارد نمی شود یا لوله ورودی آب مشکل دارد که باید بررسی شود.

ارور 5C ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور 5C ماشین لباسشویی سامسونگ اشاره به خرابی یا وجود مشکل در فیلتر یا لوله خروجی آب یا حتی ممکن است لوله خروجی آب بسته باشد یا خم شده باشد. لازم است تمام لوله های ورودی و خروجی بررسی شوند.

فیلم آموزشی زیر به شما کمک می کند که چگونه مشکل خود را برطرف کنید.

نمایشگر ویدیو

00:00
03:15


ارور 3E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور 2E بیانگر این است که هیچ سیگنالی از موتور گردان دیگ ماشین لباسشویی به برد الکترونیکی ارسال نمی شود. این مورد دو حالت دارد:

خرابی برد الکترونیکی اصلی
خرابی موتور گردان
ارور 3E ماشین لباسشویی سامسونگارور 3E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور Hr لباسشویی سامسونگ
ارور Hr یکی از ارورهایی می باشد که به خرابی و مشکل در برد الکترونکی اصلی دستگاه اشاره دارد. برای حل مشکل سیم های برد اصلی را از دستگاه جدا کنید و بعد از 5 دقیقه متصل کنید. اگر مشکل برطرف نشد باید برد تعمیر یا تعویض گردد.

ارور Hr لباسشویی سامسونگ
ارور nF1 یا 4E2 لباسشویی سامسونگ
ارور nF1 یا 4E2 نشان دهنده این است که جای اتصالات لوله آب گرم و سرد اشتباهی نصب شده است. تنها کافی است اتصالات آب سرد و گرم رو درست متصل کنید. بعد از این کار 2 دقیقه دستگاه را خاموش کنید.( سیم آن را از برق بیرون بکشید.)

ارور 2E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور 2E نشان دهنده خرابی برد الکترونیکی ماشین لباسشویی سامسونگ می باشد. ارور 2E بیانگر Internal control board failure می باشد. یعنی برد اصلی دستگاه ایراد دارد و باید تعمیر یا تعویض شود.

ارور E9 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور E9 ماشین لباسشویی سامسونگ بیشتر ناشی از نشتی آب می باشد. لازم است لوله های تخلیه و همچنین سایر قطعات بررسی گردد. همچنین لوله اتصال به محفظه را بررسی کنید.

 

ارور 2E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارو SUD ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور SUD نشان دهنده این است که مقدار بیش از حد پودر شستشو در محفظه قرار داده شده است. لطفا محفظه پودر لباسشویی را بیش از حد پر نکنید تا این ارور نمایش داده نشود.

ارور AE ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور AE لباسشویی سامسونگ نشان دهنده این است که بین برد اصلی دستگاه و برد نمایشگر اتصالی وجود ندارد. بهتر است سوکت های هر دو برد بررسی گردد. همچنین از سالم بودن برد الکترونیکی اطمینان حاصل فرمایید.

ارور AE ماشین لباسشویی سامسونگارور AE ماشین لباسشویی سامسونگارور AE ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور SF ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور SF لباسشویی سامسونگ بیانگر خرابی برد الکترونیکی اصلی دستگاه می باشد. پیشنهاد می کنیم برد الکترونیکی اصلی توسط تکنیسین تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ بررسی و تعمیر یا تعویض گردد.

ارور SF ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور dE یا dE1 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور dE یا dE1 نشان دهنده این می باشد که مشکلی در قفل کردن درب دستگاه وجود دارد. ممکن است سویئچ درب ایراد پیدا کرده باشد. همچنین ممکن است برد اصلی دستگاه نیز دچار مشکل شده باشد. پیشنهاد می کنیم مشکل را توسط تکنیسین تعمیر ماشین لباسشویی سامسونگ برطرف نمایید.

ارور UC ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور UC اشاره به مشکل در ولتاژ برق ورودی به دستگاه دارد. بعد از مشاهده این ارور ماشین لباسشویی را به مدت 30 ثانیه یا یک دقیقه خاموش کنید. (از برق بیرون بکشید) سپس روشن کنید. اگر مشکل حل نشد مشکل در ورودی برق دستگاه است.

ارور cE ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور cE نشان دهنده وجود مشکل در دمای آب سرد می باشد. در اکثر موارد سنسور دما مشکل دارد که با تعویض سنسور مشکل برطرف می شود.

ارور D14 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور D14 نشان دهنده این است که نصب دستگاه مشکل دارد. لوله های خروج و ورود آب مشکل دارد. حتی تراز بودن یا نبودن دستگاه نیز در این ارور می تواند نقش داشته باشد.

ارور 8E ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور 8E نشان دهنده این است که بین برد الکترونیکی اصلی و قطعات دستگاه ایراد وجود دارد. یا اتصال وجود دارد که لازم است حتما توسط تکنیسین بررسی شد. ابتدا 30 ثانیه دستگاه را خاموش کنید و از برق بیرون بکشید. سپس روشن کنید اگر مشکل برطرف نشد باید تعمیرکار دستگاه را بررسی نماید.

ارور HE2 ماشین لباسشویی سامسونگ
ارور HE2 نشان دهنده این است که دمای آب در عرض 10 دقیقه بیشتر از 10 درجه سانتی گراد نشده است. یعنی المنت یا هیتر ایراد دارد و باید بررسی گردد.

اشتراک گذاری در تلگرام

لوگوی شبکه اجتماعی واتس آپ
پشتیبانی آنلاین در واتساپ

جهت سهولت در امر پاسخگویی به شما بازدیدکنندگان گرامی، با راه اندازی پشتیبانی آنلاین، پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم.

جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک کنید